Salgsbetingelser

Kjøpsvilkår

Innledning:

Følgende kjøpsvilkår gjelder for salg av barneprodukter og andre varer og tjenester (heretter kalt produktene) av barnebazar.no - Oslo Toys AS Organisasjonsnummer 913 832 256 (selger). Salgsbetingelser utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Partene:

Selger: er barnebazar.no heleid av Oslo Toys AS organisasjonsnummer: 913 832 256.
E.post: kundeservice@barnebazar.no
Kjøper: er den person som foretar bestillingen.

Priser:

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Fraktkostnad kommer i tillegg avhengig av kundens valg av leveransemåte. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader vil stå i den totale summen på fakturaen.
Kampanjepriser gjelder kun i kampanjeperiode eller så langt lagret rekker, om ikke noe annet er oppgitt.

Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i kjøperens bestilling og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. All bildeinformasjon skal ses på som illustrasjoner og kan ikke garanteres å være varens eksakte utseende og karakter. Ved eventuelle feil i lagerstatus forbeholder barnebazar.no seg retten til å korrigere dette i etterkant. Dette innebærer at om et produkt i selgers sortiment har utgått eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig, er selger ikke pliktig til å levere dette produktet til tross for at kunden har bestilt det.

Ordrebekreftelse:

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Betalingssikkerhet:

Barnebazar.no tilbyr en sikker kortbetaling med Visa eller MasterCard i samarbeid med Nets, Nets er Nordens fremste ekspert på betalinger, og tilbyr veldig sikkere betalingsløsninger med kort. Ved betaling med kort sendes kunden videre til en sikker side der kunden trygt kan fylle ut sine kortopplysninger og gjennomføre betalingen. Barnebazar.no håndterer aldri kundens kortinformasjon.

Levering:

På barnebazar.no inngår alltid mva i angitt pris, fraktkostnaden kommer i tillegg og er basert på kundens valg av leveringsmåte. Ordrer over 1000 kroner sendes fraktfritt ved Mypack. Varer på lager sendes samme dag eller påfølgende dag, frakttiden er normal 1-4dager, faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Barnebazar.no sender varer kun til adresser innenfor Norge. Barnebazar.no tillater kun bestilling av varer som er fysisk på lager. Kunder har mulighet til å velge mellom følgende leveringsmåter:

Mypack: Fraktkostnad 49,- kroner, faller bort ved bestillinger over 1000 kroner. Varer hentes på et av postnord sine utleveringssteder i nærheten av kundens adresse.
Hjem på døren: Fraktkostnad 289, postnord leverer produktene hjemme hos kunden.

Samtlige leveranser skjer etter varsling. Ved utlevering av produktene skal kunden alltid vise gyldig legitimasjon. Kun personen med navnet på pakken kan hente den hos utleverings stedet. Om kunden velger å ikke hente ut bestilte produkter hos utleveringsstedet, debiteres kunden en administrasjonsgebyr på kroner 250.-.

Risikoen for varen:

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Barnebazar.no er risikoansvarlig ved transport til kunden, det vil si at risikoen for at et produkt skades eller forsvinner under transport til kunden ved mypack er dette når pakken er hentet på utleveringsstedet ved hjem-på-døren er det når pakken er overlevert fra transportør. Ved eventuelle transportskader, har kunden ansvaret for å gi beskjed til vår kundeservice innen kort tid. Kunden er ansvarlig for å åpne og inspisere produktenes tilstand straks etter at de er mottatt. Ved transportskade eller feil skal kunden kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@barnebazar.no. Kunden får ikke bruke det skadede eller feilaktige produktet og kunden må beholde produktets emballasje, slik at hele pakken og varen kan kontrolleres ved behandlingen for den rapporterte skaden.Barnebazar.no er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på emballasje eller esker som ikke foringer produktets kvalitet eller bruksområder. Kunden står for risikoen ved en eventuell retur til barnebazar.no.

Angrerett:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager etter at varen er levert til kunden. Dersom kunden ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Angrefristen løper fra den dagen kunden mottar varen. Barnebazar betaler tilbake din kjøpesum senest 14 dager etter at den returnerte varen har ankommet barnebazar.no. Fraktkostnaden dras av ved tilbakebetaling av kjøpesummen. Kunden kan gi melding om bruk av angreretten ved å sende mail til kundeservice@barnebazar.no. og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kunden skal returnere produktet i uforandret tilstand og i originalemballasjen. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.Eventuelle spørsmål kan sendes til kundeservice@barnebazar.no.

Undersøkelse av varen:

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han aller hun i rimelig ustrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf.kontraktens neste punkt.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse:

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, erstatning eller at kjøpe heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig til mail adressen Kundeservice@barnebazar.no. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Ved reklamasjon skal barnebazar’s egne frakt dokumenter benyttes. Kunden får frakt dokumentene ved å kontakte barnebazar.no kundeservice. Barnebazar kan ikke erstattet fraktkostnad om kunden har sendt en reklamasjon på egenhånd, uten først å ha kontaktet barnebazar.no kundeservice. Meldingen til selgeren må være skriftlig og sendes til e-post: kundeservice@barnebazar.no.

Fødselsgaranti:

Barnebazar.no gir kunden fødselsgaranti på alle produkter. Garantien innebærer at kunden har rett til å returnere produktene om graviditeten eller fødselen ikke skulle gå bra. Vedbruk av fødselsgarantien skal produktene være ubrukte og returneres i originalforpakning. Ved bruk av fødsels garantien skal kunden kunne vise en legeerklæring.

Force Majeure:

Barneazar.no kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets kontroll, som naturkatastrofer, krig, brann etc.. som følge av slike omstendigheter er barnebazar.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Henvendelser:

Ved reklamasjon, service og garantihenvendelse skal kjøper alltid kontakte barnebazar.no kundeservice via e-post: kundeservice@barnebazar.no.

Personopplysninger:

Selger innhenter og behandler i utgangspunket bare personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene overfor kjøper. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc.. gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder retten til å be om fødselsdato/år for å kontrollere om våre kunder er over 18år.

Dersom kjøperen har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysninger kan kjøper kontakte barnebazars kunde service på e-mail: kundeservice@barnebazar.no

Konfliktløsning:

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling etter megling i Frobrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Alle tvister skal løses etter norsk rett.